PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 yılında personel alımı olacak mı?

PTT bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi işçi alımının ne vakit yapılacağını araştırmaya başladı. Yılda bir yahut iki yılda bir işçi alımı için takım açan PTT’nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Pekala, PTT işçi alımı ne vakit yapılacak?

PTT İŞÇİ ALIMI NE VAKİT?

2023 yılı PTT işçi alımına ait şimdi resmi bir açıklama gelmedi. İşçi alımına ait tarihler muhakkak olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da hususla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak işçi sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte müracaat süreçleri gerçekleştirilmektedir.

PTT İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT KURALLARI NELERDİR?

PTT’de işe alınacak işçi yeni koşulları şimdi aşikâr değil. Lakin genel kaideler şu formda sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci unsuru kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü altı ay yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, vazifesi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık, fuhuş, cinsel taarruzda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar, cinsel atak, cinsel taciz, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti, hata işlemek emeliyle örgüt kurma, tefecilik cürümlerinden mahkûm olmamak.

f) Engelli işçi çalıştırılmasına ait mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı misyon yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Öbür kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı konum için İdare Şurası tarafından belirlenen tahsil kuralını haiz olmak.

h) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.

PTT İŞÇİ ALIMI İMTİHANINDA NELER SORULUYOR?

PTT Genel Müdürlüğünün imtihan kılavuzunda yayınladığı mevzu başlıklarına ait detaylar şöyle;

Türkçe Paragraf, Lisan Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Şimdiki Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir