Bu ‘Sıfır’ mutlu etti

Yeşil üretim ve iktisat için yapılan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın “sıfır atık” gayreti meyvelerini verdi. Türkiye Randıman Araştırması kapsamında incelenen 1.249 işletmenin yüzde 80’den fazlasının sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdiği belirlendi. Enerjisa Enerji’nin öncülük ettiği Daha Güzel Bir Gelecek Platformu, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini Türkiye Randıman Araştırması’nda inceledi. Araştırma kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Manisa, Muğla, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Malatya, Erzurum, Kayseri, Samsun, Gaziantep de dahil olmak üzere 18 büyükşehirden örneklem alındı. Araştırmaya mikro, küçük, orta ve büyük işletmeler katıldı.

SAĞLIKTAN İNŞAATA 12 SEKTÖR

İmalat sanayii, inşaat, konaklama ve yiyecek, toptan ve perakende, idari takviye ve faaliyetler, insan sıhhati ve toplumsal hizmet faaliyetleri başta olmak üzere toplam 12 bölümden 1.249 işletme ile görüşmeler yapılan incelemenin raporunda özel kesimin sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarında kıymetli aralık katettiği görüldü.

MALZEME TASARRUFU VE ATIK AZALTIMI

Raporda, şirketlerin yüzde 91’inin geçtiğimiz iki yılda gereç tasarrufunu sağlayacak tedbirler aldığı belirtildi. Şirketlerin yüzde 88’inin atık azaltımı ile ilgili, yüzde 80’inin de atığın tekrar kullanımı yoluyla geri dönüşümü noktasında çalışmalar yaptığı tespit edildi.

Motivasyon için 8 neden

Araştırmada işletmelerin verimlilik uygulamalarına bakışı ‘maliyet azaltma’ odaklı olarak ortaya çıkarken, verimlilik teşebbüslerindeki motivasyon ise 8 nedenden kaynaklanıyor. Bunlar araştırmada şöyle sıralandı: İşçi sarfiyatının azaltılması, işletme maliyetlerini düşürme, yakıt fiyatlarının artması, güç faturalarının yüksekliği, İSO sertifikasyonu, üretimde standart yakalama, kalite dokümanlarını sağlama ve piyasa fiyatını yakalama.

ORTAK GAYE GÜÇ VERİMLİLİĞİ

Şirketlerin yüzde 62’sinin yenilenebilir güç kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirlenirken, raporda güç verimliliği ve yenilenebilir güç kullanımına ait faaliyetlerin geriden gelmesinin bu alandaki yatırımların maliyetlerinin görece yüksek olmasına bağlı olduğu tabir edildi. Araştırmada şirketlerin gelecek planları ortasında güç verimliliğinin ön plana çıktığı tespit edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir